Usluge

 • savjetovanje prije osnivanja društva
 • savjetovanje oko izbora trgovačkog društva ili obrta
 • pomoć pri registraciji
 • vođenja poslovnih knjiga u skladu sa zakonskim propisima i potrebama klijenata
  • blagajničko poslovanje
  • financijsko-poslovno savjetovanje
  • izrada godišnjih financijskih izvještaja
  • izrada knjiga ulaznih i izlaznih računa
  • knjigovodstvo dugotrajne imovine i obračun amortizacije
  • knjigovodstvo neprofitnih organizacija
  • knjigovodstvo obrtnika
  • knjigovodstvo poduzeća
  • knjigovodstvo proračunskih korisnika
  • obračun doprinosa i članarina
  • obračun plaća
  • porezno savjetovanje
  • poslovni plan
  • prijava-odjava zaposlenika
  • računovodstveno savjetovanje
  • računovodstvo
  • robno-materijalno knjigovodstvo
  • vođenje poslovnih knjiga
  • vođenje putnih naloga, loko vožnje
 • savjetovanje o poreznim pitanjima
 • kontinuirano praćenje klijenata
 • izrada poslovnih planova i investicijskih studija

Izradu internetske stranice sufinancirala je Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Sadržaj internetske stranice isključiva je odgovornost tvrtke Ivas d.o.o.