Izradu internetske stranice sufinancirala je Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.
Sadržaj internetske stranice isključiva je odgovornost tvrtke Ivas d.o.o.

Tvrtka IVAS d.o.o. osnovana je 1994. godine u Koprivnici i pruža usluge savjetovanja iz područja poreza, financija i računovodstva. Usluge klijentima nudi tim ljudi s višegodišnjom praksom na poslovima financija, računovodstva i poreznog savjetovanja pod stručnim vodstvom diplomirane ekonomistice s European Business Competence Licencom (međunarodnim certifikatom poslovnih kompetencija), Smiljke Ivančić.

Osnovna djelatnost je pružanje usluga knjigovodstva profitnim i neprofitnim društvima i obrtima. Osim knjigovodstva društvo se bavi i izradom poslovnih planova, investicijskih studija, analizom poslovanja i nalaženjem rješenja za uklanjanje slabih točaka u poslovanju. Poduzetnicima početnicima pomaže se kod izbora pravne osobnosti, savjetuje ih se i pomaže u realizaciji poslovne ideje.

Vizija društva je znanjem i iskustvom stvarati dugoročne partnerske odnose sa klijentima, koji će znati da su u sigurnim rukama. Povjerenje je jedno od ključnih elemenata u odnosu klijenta i knjigovodstvenog servisa. Poduzetnici moraju imati potpuno povjerenje u stručnost i kompetentnost knjigovodstvenog servisa, moraju imati osjećaj da je servis uvijek tu za njih i da će im biti stručna pomoć u svakoj poslovnoj situaciji. Kontinuiranim usavršavanjem svih djelatnika na raznim područjima rada i interesa omogućiti zaposlenicima da se osobno afirmiraju, a samim tim unaprjeđuju poslovanje servisa.

Misija društva je biti poželjan partner u poslovanju, pružajući cjelovita i kvalitetna rješenja i time stvarati poslovni uspjeh klijenata i sebi. Štititi interese klijenata uz istovremeno poštivanje pravila struke. Mali poduzetnici od knjigovodstvenog servisa očekuju puno više od knjiženja poslovnih promjena, plaćanja računa i obračuna plaće. Očekuju pravnu pomoć, savjete za svoj posao, porezno savjetovanje, informacije o mogućnostima financiranja njihovog poslovanja, te korištenju sredstava iz fondova EU.

 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Cilj Projekta je jačanje tržišne pozicije, povećanje konkurentnosti i učinkovitosti poslovanja MSP-a primjenom informacijske i komunikacijske tehnologije kao i podrška razvoju informacijskog društva u RH.

Naziv projekta: KK.03.2.1.19 – POBOLJŠANJE KONKURENTNOSTI I UČINKOVITOSTI MSP-a KROZ INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE (IKT) – 2

Opis projekta: Projekt se odnosi na nabavu hardvera i pripadajućeg softvera za knjigovodstveni servis, te izradu web stranice. Projekt je nastao kao rezultat detaljne analize problema poslovanja društva. Zastarjeli hardver i softver rezultira nisku razinu produktivnosti, visoke materijalne troškove i preopterećenost ljudskih i materijalnih kapaciteta, što se negativno odražava na poslovanje.

Cilj projekta: Ovom investicijom povećat će se produktivnost zaposlenih, smanjit će se vrijeme potrebno za obavljanje poslovnih procesa, što će otvoriti mogućnost za uvođenje novih usluga.

Ukupna vrijednost projekta: 174.676,78 kn

Iznos koji sufinancira EU (u HRK): 113.507,40 kn

Razdoblje provedbe projekta (od – do): 22.05.2019. do 22.06.2020.

Kontakt osobe za više informacija: Smiljka Ivančić 048/623-067

Nositelj projekta: Ivas d.o.o.

Poveznica na relevantne internetske stranice:

www.strukturnifondovi.hr

www.mingo.hr/public/investicije/OPKK_2014_2020_31316.pdf